مباشر نعم

DIRECTA Sim è un broker operativo dal 1996, è uno dei TOP del trading online in Italia quando nel 1998 ha lanciato la sua piattaforma proprietaria digitale e accedere online da remoto alle borse mondiali. DIRECTA trading.

إذا كنت تريد المزيد من المعلومات اتصل بنا!